• consulting@dkn.com.tr
  • +90 212 293 90 00

Bazı Mallara Ait KDV / ÖTV Oranlarının Düşürülmesi

Numarası : 2018 / 24

Tarihi : 2.11.2018

31 Ekim 2018 tarihli ve 30581 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı mallara ait KDV/ÖTV oranları düşürülmüş, konut ve işyeri teslimlerinde tapu harcı ve KDV oranlarında yapılan indirimlerin süresi uzatılmıştır.

Söz konusu Karar ile yapılan düzenlemeler kapsamında;

Konut ve işyerleri için (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) tapu harcı oranı 31 Aralık 2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) binde 15 olarak uygulanmaya devam edilecektir.

% 18 oranında KDV’ye tabi konut ile işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) 31 Aralık 2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) teslimlerinde % 8 oranında KDV uygulanmaya devam edilecektir.

Bazı mobilya ürünlerinde KDV oranları, 31 Aralık 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere % 8’e düşürülmüştür.

Bazı malların (buzdolapları, dondurucular, termosifonlar, çamaşır, kurutma ve bulaşık makinaları, klima cihazları gibi) ÖTV oranları, 31 Aralık 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere % 0’a indirilmiştir.

Bazı ticari araçların KDV oranları, 31 Aralık 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere % 1’e düşürülmüştür.

Bazı binek otomobillerinin ÖTV oranlarında, 31 Aralık 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere % 5 ilâ % 15 puan arasında değişen indirimler yapılmıştır.

Bu Sirkülerimizde 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemelere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: binek otomobil, tapu harcı, indirimli oran, ÖTV, KDV

Konut ve İşyeri Teslimlerinde Geçerli Olan KDV ve Harç Oranı İndiriminin Uzatılması

Hatırlanacağı üzere 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile % 18 oranında KDV’ye tabi konutların, 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) 31 Ekim 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde KDV oranı % 8’e düşürülmüştü.

287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Ekim 2018 tarihi 31 Aralık 2018’a (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.

2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tapu işlemleri üzerinden binde 20 oranında alınan tapu harcı, 31 Ekim 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) konut ve işyerleri için (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) binde 15’e düşürülmüştü.

287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Ekim 2018 tarihi 31 Aralık 2018’a (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.

Mobilya Teslimlerinde KDV Oranı

Yayımlanan Karar ile aşağıdaki listede GTİP numaraları ve tanımları yer alan malların (mobilya) KDV oranları, 31 Aralık 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere % 8 olarak tespit edilmiştir.

GTİP Numarası

Eşyanın tanımı

9401.30

Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler

9401.40.00.00.00

Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (Kamp veya bahçede kullanılanlar hariç)

9401.52.00.00.00

Bambudan

9401.53.00.00.00

Hintkamışından

9401.59.00.00.00

Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)

9401.61

İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar

9401.69

Diğerleri (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.71

İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.79

Diğerleri (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.80

Oturmaya mahsus diğer mobilyalar

9402.10.00.00.19

Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar)

9403.10

Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar

9403.20

Metalden diğer mobilyalar

9403.30

Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.40

Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.50

Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.60

Diğer ahşap mobilyalar

9403.70

Plastik maddelerden mobilyalar

9403.82.00.00.00

Bambudan olanlar

9403.83.00.00.00

Hintkamışından

9403.89.00.00.00

Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar)

9404.10.00.00.00

Şilte mesnetleri

9404.21

Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) (Şilteler)

9404.29

Diğer maddelerden olanlar (Şilteler)

 

Ancak mükelleflerin indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, teslim ettikleri aşağıdaki mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmeyecektir.

Beyaz Eşya ve Bazı Elektrikli Cihazlarda ÖTV Oranı

Yayımlanan Karar ile aşağıdaki listede GTİP numaraları ve tanımları yer alan malların ÖTV oranları, 31 Aralık 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere % 0’a (sıfır) indirilmiştir.

GTİP Numarası

Mal İsmi

84.15

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil) [Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları) (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 84 15.83.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.90.00.90.11 (Split sistemlerin dış üniteleri) ve 8415.90.00.90.12 (Split sistemlerin iç üniteleri)]

84.18

Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)

(Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç)

8419.11.00.00.00

Gazla çalışan anında su ısıtıcılar

8419.19.00.00.11

(Katı yakıtlı)

Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)

8419.19.00.00.19

(Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları)

Diğerleri

8421.12.00.00.11

(Çamaşır kurutma makinaları)

Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg’ı geçmeyecek kapasitede olanlar

8422.11.00.00.00

(Bulaşık yıkama makinaları)

Evlerde kullanılanlar

8450.11.11.00.00

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

Çamaşırı önden yüklemeli olanlar

8450.11.19.00.00

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası) Çamaşırı üsten yüklemeli olanlar

8450.11.90.00.00

(Tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçen fakat 10 kg’ı geçmeyenler

8450.12.00.00.00

(Çamaşır yıkama makinası)

Diğer çamaşır makinaları (Santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)

8450.19.00.00.11

(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg’ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası)

Elektrikli olanlar

8450.19.00.00.19

(Elektrikli olmayan çamaşır yıkama makinası)

Diğerleri

8451.21.00.00.11

(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg’ı geçmeyen kurutma makinaları)

Evlerde kullanılanlar

85.08

Vakumlu elektrik süpürgeleri

 

(Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri, vb.; et kıyma makinaları vb.)

85.09

Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç)

85.16

Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (8516.40 Elektrikli ütüler hariç)

 

Ticari Araç Teslimlerinde KDV Oranı

287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aşağıdaki listede GTİP numaraları ve tanımları yer alan malların (ticari araçlar) KDV oranları, 31 Aralık 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere % 1’e düşürülmüştür.

G.T.İ.P. No

Mal İsmi

8701.20

Yarı römorklar için çekiciler

87.02

10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar

87.04

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

87.05

Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri)

 

Ancak mükelleflerin indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, teslim ettikleri aşağıdaki mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmeyecektir.

Binek Otomobillerinde ÖTV Oranları

287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aşağıdaki listede GTİP numaraları ve tanımları yer alan bazı mallara (binek otomobilleri) ilişkin ÖTV oranlarında, 31 Aralık 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere 5 ilâ 15 puan arasında değişen indirimler yapıldı.

Aşağıdaki tabloda 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren bu Karar ile belirlenen yeni ÖTV oranları, eski oranlarla karşılaştırmalı olarak yer almaktadır:

 

Mal İsmi

Eski oran %

Yeni oran %

87.03

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkûm taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]

   

- Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dahil toplam yük ağırlığı) % 50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)

   

 -- İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³'ün altında olanlar

15

5

 -- İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³'ün altında olanlar

15

5

 -- Sadece elektrik motorlu olanlar

10

5

- Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan

   

 -- Motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler

15

5

 -- Sadece elektrik motorlu olanlar

10

5

- Diğerleri

   

 -- Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler

   

  --- ÖTV matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar

45

30

  --- ÖTV matrahı 70.000 TL’yi aşıp 120.000 TL’yi aşmayanlar

50

35

  --- Diğerleri

60

60

 -- Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler

   

  --- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyenler

   

   ---- ÖTV matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar

45

30

   ---- ÖTV matrahı 85.000 TL’yi aşıp 135.000 TL’yi aşmayanlar

50

35

   ---- Diğerleri

60

60

  --- Diğerleri

   

   ---- ÖTV matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar

100

100

   ---- Diğerleri

110

110

 -- Motor silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler

   

  --- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3’ü geçmeyenler

   

   ---- ÖTV matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar

100

100

   ---- Diğerleri

110

110

  --- Diğerleri

160

160

 -- Sadece elektrik motorlu olanlar

   

  --- Motor gücü 85 kW 'ı geçmeyenler

3

3

  --- Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler

7

7

  --- Motor gücü 120 kW'ı geçenler

15

15

 

287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Saygılarımızla.

Bu sirkülerlerde yer alan ifadeler; ilgili Kanun, Tebliğ veya Kararda yer alan düzenlemeler hakkında özet ve genel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Sirkülerlerde yer alan bilgilerin sağlıklı bir şekilde uygulanması noktasında bizimle irtibata geçmeniz tavsiye edilir.