• consulting@dkn.com.tr
  • +90 212 293 90 00

Döviz Cinsinden Kiralama İşlemleri

Numarası : 2018 / 15

Tarihi : 13.9.2018

Menkul ve gayrimenkul alım satım ile kiralama sözleşmelerinde, bedellerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılmaması ve daha önce yapılmış olan yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz üzerinden belirlenmiş bedellerin 30 gün içinde Türk lirasına dönüştürülmesi zorunlu kılınmıştır.

Anahtar Kelimeler: gayrimenkul kiralama işlemleri, finansal kiralama, leasing, döviz kuru

“Türk Parası Kıymetini Korumu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 85)” 13 Eylül 2018 Tarihli ve 30534 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan Karar ile, Türkiye'de yerleşik kişilerin, ilgili Bakanlıkça belirlenen haller dışında, aşağıda belirtilen işlemleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacak.

Kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım işlemleri,

Taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama işlemleri,

Leasing işlemleri,

İş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri

Kararın yürürlüğe girdiği tarihten (13 Eylül 2018 tarihinden) itibaren 30 gün içinde, daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerde döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, Türk parası olarak taraflarca yeniden tespit edilecektir.

Türk Parası Kıymetini Korumu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 85)

Saygılarımızla.