• consulting@dkn.com.tr
 • +90 212 293 90 00

Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler-Sıkça Sorulan Sorular

Numarası : 2018 / 22

Tarihi : 14.10.2018

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmelerle ilgili olarak Bakanlığın internet sitesinde "Sıkça Sorulan Sorular" bölümü oluşturulmuştur. Söz konusu bölümde; döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşmelerin Türk Lirasına dönüştürülmesinde taraflar arasında mutabakat olmaması durumunda hesaplamaların nasıl yapılması gerektiğine dair örneklere de yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: TÜFE, yerleşik olma, damga vergisi, döviz kuru

Söz konusu bölümde aşağıda yer alan sorulara cevaplar bulunmaktadır.

 1. Tebliğ’in 8’inci maddesinin yirmi dördüncü fıkrasındaki hesaplamalara ilişkin örnek verebilir misiniz?
 2. Tebliğ’de yapılan değişiklikten önce ithal girdilerim olduğu için yurt içinde dövizle ya da dövize endeksli olarak ticari mal satıyordum. Söz konusu değişiklikten sonra yurt içinde yine aynı şekilde satmaya devam edebilir miyim?
 3. Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerde, sözleşmenin TL üzerinden yapılıp faturanın döviz üzerinden düzenlenmesi mümkün müdür?
 4. Tebliğ’in 8'inci maddesinin on dokuzuncu fıkrasında ifade edilen uluslararası piyasalarda fiyatı döviz cinsinden belirlenen kıymetli madenlere ve/veya emtiaya endeksleme ne anlama gelmektedir?
 5. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketleri ne anlama gelmektedir
 6. Yazılım ve donanımlar yurt içinde üretilmişse, bunlara ilişkin lisans ve hizmet sözleşmeleri bu Tebliğ değişikliğinden muaf mıdır?
 7. Yabancı gerçek ve tüzel kişiler döviz ve dövize endeksli sözleşme yasaklamalarından muaf mıdır?
 8. Kamu kurum ve kuruluşu tanımına hangi kurum ve kuruluşlar giriyor?
 9. Sigorta sözleşmeleri bu Tebliğ değişikliği kapsamında mıdır?
 10. Tebliğ’e aykırı davranmanın yaptırımı nedir?
 11. TL’ye dönen sözleşmeler için damga vergisi muafiyeti olacak mıdır?
 12. İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında sayılan hizmet sözleşmelerine neler girmektedir?
 13. Menkul kıymet sözleşmelerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak akdedilmesi serbest midir?
 14. Döviz kredileri bu kapsamda mıdır?
 15. İstisna sağlanan sözleşmelerde taraflardan birinin TL’ye dönme talebi olursa ve taraflar arasında mutabakat sağlanamazsa sözleşmenin TL’ye çevrilme zorunluluğu var mıdır?
 16. Tebliğ’in 8'inci maddesinin on altıncı fıkrası kapsamında yer alan, dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin bulunduğu şirketler ile serbest bölgedeki faaliyetleri kapsamında serbest bölgelerdeki şirketlerin her türlü sözleşmeyi döviz veya dövize endeksli olarak yapabilmesi mümkün müdür?
 17. Futbolcuların ücretleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak ödenebilir mi?

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)’de 6/10/2018 Tarihinde Yapılan Değişiklik İle İlgili Olarak Sıkça Sorulan Sorular

Saygılarımızla.

Bu sirkülerlerde yer alan ifadeler; ilgili Kanun, Tebliğ veya Kararda yer alan düzenlemeler hakkında özet ve genel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Sirkülerlerde yer alan bilgilerin sağlıklı bir şekilde uygulanması noktasında bizimle irtibata geçmeniz tavsiye edilir.