• consulting@dkn.com.tr
  • +90 212 293 90 00

Dövize Endeksli Sözleşmelerde Yeni Düzenleme

Numarası : 2018 / 26

Tarihi : 16.11.2018

Dövize endeksli sözleşmelerde yeni düzenlemeye gidilerek daha önce belirlenen bazı kısıtlamalar kaldırıldı. Yapılan değişikliklerle Türk Lirası cinsinden düzenlenmesi zorunlu sözleşmelerden bazılarının kapsamı değiştirilmiş, sözleşmelerin dövize endeksli veya döviz cinsinden yapılmasına izin verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: sözleşme, döviz kuru, TÜFE, yerleşik

16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/52)” ile döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşmelere ilişkin bazı değişiklikler yapılmıştır.

Tebliğ düzenlemesiyle yapılan değişikliklere göre;

Türkiye ile vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye'de yerleşik kişilerin taraf oldukları gayrimenkul satış ve kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedel ve yükümlülükleri dövize endeksli olarak kararlaştırılabilecek.

Türkiye'de yerleşik kişilerin gayrimenkul sözleşme bedelini dövize endeksli kararlaştıramayacaklarına ilişkin kısıtlama serbest bölgelerdeki gayrimenkul sözleşmeleri için kaldırıldı.

Türkiye'de yerleşik kişiler, döviz cinsinden maliyet içeren eser sözleşmeleri ile taşıt satış ve kiralama sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinin bedel ve yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirleyebilecekler. Türkiye'de yerleşik kişiler, bilişim teknolojileri kapsamında yurt dışında üretilen yazılımlara ilişkin satış sözleşmeleri ile yurt dışında üretilen donanım ve yazılımlara ilişkin lisans ve hizmet sözleşmelerinde sözleşme bedel ve yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırabilecekler.

Kamu kuruluşlarının dövize endeksli ihaleler ve milletler arası anlaşmaların ifası kapsamında gerçekleştirilecek olan projeler dahilinde; yükleniciler veya görevli şirketlerin gayrimenkul satış sözleşmeleri ve iş sözleşmeleri dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedel ve ödeme yükümlülükleri dövize endeksli olarak kararlaştırılabilecek.

Sermaye piyasası araçlarının döviz cinsinden oluşturulması, ihracı, alım satımı ve yapılan işlemlere ilişkin yükümlülüklerin döviz cinsinden kararlaştırılması sağlanmış, taşımacılık faaliyetlerine ilişkin hizmet sözleşmelerinde ise akaryakıt fiyatlarına endeksleme yapılması mümkün hale getirilmiştir.

Kamu Finansmanı Kanunu kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak yapılan sözleşmelerde sözleşme bedel ve ödeme yükümlülükleri döviz cinsi veya dövize endeksli olarak kararlaştırılabilecek. Bu işlemlerle ilgili olarak bankaların taraf olduğu sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri de döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırabilecek.

Tebliğ No: 2018-32/52

Saygılarımızla.

Bu sirkülerlerde yer alan ifadeler; ilgili Kanun, Tebliğ veya Kararda yer alan düzenlemeler hakkında özet ve genel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Sirkülerlerde yer alan bilgilerin sağlıklı bir şekilde uygulanması noktasında bizimle irtibata geçmeniz tavsiye edilir.