• consulting@dkn.com.tr
  • +90 212 293 90 00

Gecikme Zammı Oranı Değişikliği

Numarası : 2018 / 12

Tarihi : 5.9.2018

5 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla birlikte 19 Ekim 2010 tarihinden bu yana % 1,40 olarak uygulanan gecikme zammı oranı, 5 Eylül 2018 tarihinden geçerli olmak üzere aylık % 2 olarak yeniden belirlenmiştir. Yasal düzenleme gereği, gecikme zammı oranının değişmesiyle birlikte, gecikme faizi oranı ve pişmanlık zammı oranı da % 2 olmuştur.

Anahtar Kelimeler: gecikme zammı, gecikme faizi, pişmanlık zammı

Bilindiği üzere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51'inci maddesinde; ödeme süresi içerisinde ödenmeyen amme alacağının ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı gecikme zammı tatbik olunacağı, ay kesirlerine isabet eden gecikme zammının günlük olarak hesap edileceği belirtilmiştir.

62 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 19 Ekim 2010 tarihinden bu yana % 1,40 olarak uygulanan gecikme zammı oranı 5 Eylül 2018 tarihinden geçerli olmak üzere aylık % 2 olarak yeniden belirlenmiştir.

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 51'inci maddesi uyarınca, ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplandığından, 5 Eylül 2018 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) günlük gecikme zammı oranı (2/100/30=)0,000667 olarak uygulanacaktır.

Vergi Usul Kanunu'nun "Özel Ödeme Zamanları" başlıklı 112'nci maddesinin 3'üncü fıkrası gereğince uygulanacak olan "gecikme faizi" ile yine aynı kanunun "Pişmanlık ve Islah" başlıklı 371'inci maddesinin 5'inci fıkrası uyarınca hesaplanacak olan "pişmanlık zammı" oranı, gecikme zammı oranına atıfta bulunarak uygulandığından, gecikme faizi ve pişmanlık zammı oranı da 5 Eylül 2018 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %2 olarak uygulanacaktır.

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 62)

Saygılarımızla.