• consulting@dkn.com.tr
  • +90 212 293 90 00

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Süre 6 ay uzatıldı.

Numarası : 2019 / 9

Tarihi : 4.3.2019

İhracat bedellerinin fiili ihraç tarihinden itibaren en geç 180 gün içerisinde yurda getirilmesi ve en az % 80’inin bankaya satılmasına ilişkin düzenlemenin uygulama süresi 1 yıla uzatılmıştır. Buna göre düzenlemeye 4 Eylül 2019 tarihine kadar devam edilecektir.

Anahtar Kelimeler: fiili ihraç, yerleşik kişi, ihracat bedeli, transfer

Bilindiği üzere; 4 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018-32/48 sayılı Tebliğ’le; Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin, fiili ihraç tarihinden itibaren en geç 180 gün içerisinde yurda getirilmesi ve en az % 80’inin bir bankaya satılması zorunluluğu getirilmişti.

Söz konusu düzenleme 4 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe girmişti. Düzenlemenin yürürlük tarihinden itibaren 6 ay süresince geçerli olması öngörülmüştü.

3 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2019-32/53 numaralı Tebliğ ile 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in uygulama süresi 6 ay uzatılmıştır. Yapılan değişiklik ile söz konusu Tebliğ’deki “6 ay” ibaresi “1 yıl” olarak değiştirilmiştir.

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.