• consulting@dkn.com.tr
  • +90 212 293 90 00

İlave Altı (6) Puanlık SGK İşveren Teşviği 31.12.2019 Tarihine Kadar Uzatıldı

Numarası : 2018 / 32

Tarihi : 26.12.2018

29.5.2013 tarihli 6486 Sayılı Kanun’la yürürlüğe giren ve Sosyo Gelişmişlik endeksi düşük illerde üretim ve istihdam imkânlarının arttırılması için verilen 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin 2 inci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave 6 puanlık sigorta primi işveren hissesi teşviki 31.12.2019 tarihi sonuna kadar uzatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: SGK, işveren teşviği, prim

İllerin Sosyo-gelişmiş endekslerinin yer aldığı üç farklı liste hazırlanmıştır. Altı (6) puanlık ilave prim teşviki, listelerde belirtilen 51 il ile Gökçeada ve Bozcada ilçelerinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde beş (5) puanlık prim indirimine ilave olarak, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacaktır.

2013/4966 sayılı Karara Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerdeki teşvik uygulamalarının süresi 31.12.2018 tarihinde sona ermekteydi.

26.12.2018 tarihli 30637 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 2018/503 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Teşvik süresi; Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31.12.2019 tarihine kadar uygulanacaktır.

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesi uyarınca söz konusu teşvikten yararlanmak için;

✓ Aylık, prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde verilmesi,

✓ Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin Maliye Bakanlığına verilmesi,

✓ Sigorta primlerinin sigortalı hissesi ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesinin tamamının yasal süresi içerisinde ödenmesi,

✓Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası borcu bulunmaması veya taksitlendirilmiş olması,

gerekmektedir.

Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararı'na ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla...