• consulting@dkn.com.tr
  • +90 212 293 90 00

İmalat Sanayii Yatırımlarına Yönelik Teşviklerin Uygulama Süresi Uzatıldı.

Numarası : 2019 / 8

Tarihi : 28.2.2019

28 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 798 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı” ile yatırım teşvik mevzuatında değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu düzenleme ile imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamalarında yatırıma katkı oranı ve indirimli kurumlar vergisi oranına ilişkin avantajlı kanuni oranların uygulanabilmesine ilişkin uygulama süresi uzatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: yatırım teşvik belgesi, indirimli oran, geçici madde, kdv iadesi, yatırıma katkı oranı

Bilindiği üzere; 2017/11175 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı BKK ile yürürlüğe giren “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın geçici 8’inci maddesinde yer alan “31/12/2017 ibaresi”, “31/12/2018” olarak değiştirlmişti.

28 Şubat 2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazete’te yayımlanan 798 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “31/12/2018” ibaresi, “31/12/2019” olarak değiştirilmiştir.

Buna göre; imalat sanayiine yönelik düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için; bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi ve bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacaktır.

Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.