• consulting@dkn.com.tr
  • +90 212 293 90 00

İndirimli KDV, ÖTV ve Tapu Harcı Uygulamasına İlişkin Süreler Uzatılmıştır

Numarası : 2019 / 10

Tarihi : 21.3.2019

21 Mart 2019 tarihli ve 30721 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 843)" yayımlandı.

Karar ile indirimli KDV, ÖTV ve tapu harcı uygulamasına ilişkin süreler uzatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: KDV, ÖTV, tapu harcı, indirimli oran, süre

1) İndirimli tapu harcı uygulamasına 31/12/2019 tarihine kadar devam edilecektir.

843 sayılı Kararın 1 inci maddesiyle, 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Kararın 5 inci maddesinde yer alan “31/3/2019” ibaresi “31/12/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

Dolayısıyla, konut ve işyeri satışlarında “binde 15” oranında indirimli tapu harcı uygulamasına 31/12/2019 tarihine kadar devam edilecektir.

2) Bazı konut ve işyerlerinin tesliminde indirimli (%8) KDV oranı uygulamasına 31/12/2019 tarihine kadar devam edilecektir.

843 sayılı Kararın 2 nci maddesiyle, 2007/13033 Sayılı Karar’ın geçici 3 üncü maddesinde yer alan “31/3/2019” ibaresi “31/12/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

Dolayısıyla, yüzde 18 KDV oranına tabi konutlar ve işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) tesliminde indirimli %8 KDV oranı uygulamasına 31/12/2019 tarihine kadar devam edilecektir.

3) Bazı Mobilyaların tesliminde indirimli (%8) KDV oranı uygulamasına 30/06/2019 tarihine kadar devam edilecektir.

843 sayılı Kararın 3 üncü maddesiyle, 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın eki Kararın 3 üncü maddesinde yer alan “31/3/2019” ibaresi “30/06/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

Dolayısıyla, bazı mobilyaların tesliminde KDV oranı 30.06.2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere %8 olarak uygulanmaya devam edilecektir.

4) Bazı motorlu taşıtların tesliminde indirimli (%1) KDV oranı uygulamasına 30/06/2019 tarihine kadar devam edilecektir.

843 sayılı Kararın 3 üncü maddesiyle, 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın eki Kararın 4 üncü maddesinde yer alan “31/3/2019” ibaresi “30/06/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

Dolayısıyla, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; 8701.20, 87.02, 87.04, 87.05 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan malların tesliminde KDV oranı 30.06.2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere %1 olarak uygulanmaya devam edilecektir.

5) Bazı binek otomobillerde indirimli ÖTV oranı uygulamasına 30/06/2019 tarihine kadar devam edilecektir.

843 sayılı Kararın 3 üncü maddesiyle, 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın eki Kararın 5 inci maddesinde yer alan “31/3/2019” ibaresi “30/06/2019” şeklinde değiştirilmiştir. 

Dolayısıyla, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan binek otomobillere ilişkin indirimli ÖTV oranı uygulamasına 30/06/2019 tarihine kadar devam edilecektir.

6) Bazı elektrikli ev aletlerinde ÖTV oranının %0 (sıfır) olarak uygulanmasına 30/06/2019 tarihine kadar devam edilecektir.

843 sayılı Kararın 3 üncü maddesiyle, 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın eki Kararın 6 ncı maddesinde yer alan “31/3/2019” ibaresi “30/06/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

Dolayısıyla, ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan elektrikli ev aletlerindeki ÖTV oranlarının %0 (sıfır) olarak uygulanmasına 30/06/2019 tarihine kadar devam edilecektir.

7) Bazı motosikletlerin ÖTV oranının %0 (sıfır) olarak uygulanmasına 30/06/2019 tarihine kadar devam edilecektir.

843 sayılı Kararın 4 üncü maddesiyle, 540 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın eki Kararın 2 inci maddesinde yer alan “31/3/2019” ibaresi “30/06/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

Dolayısıyla, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan motosikletlere ilişkin ÖTV oranlarının %0 (sıfır) olarak uygulanmasına 30/06/2019 tarihine kadar devam edilecektir.

Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız