• consulting@dkn.com.tr
  • +90 212 293 90 00

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinden Vergi Kesintisi Yapılması

Numarası : 2019 / 4

Tarihi : 16.2.2019

15 Şubat 2019 tarihli ve 30687 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 17 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile internet ortamında verilen/aracılık edilen reklam hizmetleri dolayısıyla yapılan ödemelere ilişkin yapılması gereken stopajlara ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Bu sirkülerimizde, söz konusu Tebliğde yer alan düzenlemelere ilişkin özet açıklamalara yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: vergi kesintisi, dar mükellef, gerçek kişi

Bilindiği üzere; 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere;

  • Mükellef olup olmamasına bakılmaksızın gerçek kişilere yapılacak ödemelerden %15,
  • Dar mükellef kurumlara yapılacak ödemelerden %15,
  • Türkiye’de kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan kurumlara yapılacak ödemelerden %0

Oranında stopaj yapma yükümlülüğü getirilmişti.

Tebliğ ile yapılan düzenlemelerde yapılacak stopaj işlemlerine açıklık getirilmiştir.

Buna göre;

İnternet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık eden gerçek kişilere yapılan ödemelerde vergi kesintisi oranı %15 olarak uygulanacaktır. Söz konusu vergi kesintisi uygulamasında gerçek kişinin tam veya dar mükellef olmasının bir önemi bulunmamaktadır.

İnternet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık edenlere 1 Ocak 2019 tarihinden önce nakden veya hesaben ödeme yapılmış olması halinde bu ödemelerin konusunu teşkil eden hizmetlere ilişkin olarak 1 Ocak 2019 tarihinden sonra yapılacak ödemelerden vergi kesintisi yapılmayacaktır.

“Örneğin, (Z) A.Ş. Ekim 2018 döneminde (B) Reklamcılık Ltd. Şti.’den internet ortamında reklam hizmeti almış ve bu hizmete ilişkin (B) Reklamcılık Ltd. Şti. tarafından Kasım 2018 döneminde düzenlenen faturayı yasal defterlerine kaydetmiştir. Aralarındaki anlaşma gereği (Z) A.Ş. hizmet bedelinin ödemesini 15 Ocak 2019 tarihinde yapacaktır.

Kasım 2018 döneminde faturanın (Z) A.Ş.’nin defterlerine kaydedilmesi ile hesaben ödeme gerçekleşmiş olduğundan 15 Ocak 2019 tarihinde yapılacak nakden ödeme üzerinden vergi kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.”

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.