• consulting@dkn.com.tr
  • +90 212 293 90 00

Mevduat Stopaj Oranlarının Değiştirilmesi

Numarası : 2018 / 9

Tarihi : 31.8.2018

31 Ağustos 2018 tarihinden itibaren 3 ay süreyle sınırlı olmak üzere; vadesiz ve özel cari hesaplara ile 31 Ağustos 2018 tarihinden itibaren 3 ay içinde açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına uygulanacak tevkifat oranları değişmiştir. Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından yapılacak tevkifat oranları artırılırken, Türk lirası mevduatlarının faiz getirisinden yapılan tevkifat oranları düşürülmüştür. 3 aylık süre bitiminde karardan önce yürürlükte olan tevkifat oranları uygulanacaktır.

Anahtar Kelimeler: kar payları, mevduat faizleri, vadeli hesap, özel cari hesap, tevkifat

31 Ağustos 2018 tarihli ve 30521 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 53 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile

—  Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden,

—  Katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından,

—  Mevduat faizlerinden,

—  Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından

Elde edilen gelirlere uygulanan stopaj oranları geçici süreyle aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Mevduat Türü

  1) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından;

Eski Oran

Yeni Oran

  i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

% 18

% 20

  ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

% 15

% 16

  iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

% 13

% 13

  2) Mevduat faizlerinden;

Eski Oran

Yeni Oran

  i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

% 15

% 5

  ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

% 12

% 3

  iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

% 10

% 0

  3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

Eski Oran

Yeni Oran

  i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

% 15

% 5

  ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

% 12

% 3

  iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

% 10

% 0

 

Bu Karar, yayımı tarihinden itibaren 3 ay süreyle sınırlı olarak vadesiz ve özel cari hesaplara ve söz konusu tarihten itibaren 3 ay içinde açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına uygulanmak üzere 31 Ağustos 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 3 aylık sürenin sonunda Karardan önce yürürlükte olan tevkifat oranları uygulanacaktır.

22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 53)

Saygılarımızla.