• consulting@dkn.com.tr
  • +90 212 293 90 00

MTV Artış Oranı % 15,9 Olarak Belirlendi.

Numarası : 2018 / 35

Tarihi : 31.12.2018

Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2019 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı % 15,9 olarak yeniden belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: yeniden değerleme, mtv, yetki

31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 537 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 2019'da MTV tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranı % 15,9 olarak yeniden belirlendi. Böylelikle MTV artış oranı, daha önce % 23,73 olarak açıklanan yeniden değerleme oranının altında tutuldu.

Bilindiği üzere 30 Kasım 2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 503 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2018 yılı için % 23,73 olarak tespit edilmişti. Bu oran, aynı zamanda 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Karar, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Karar için tıklayınız.

Saygılarımızla.