• consulting@dkn.com.tr
  • +90 212 293 90 00

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Hakkında

Numarası : 2018 / 23

Tarihi : 27.10.2018

27 Ekim 2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5)" ile Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Bildirgesinin birleştirilmesine ilişkin uygulamanın başlangıç tarihi olarak belirlenen 1 Ekim 2018 tarihi ertelenerek 1 Temmuz 2019 olarak yeniden belirlenmiştir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5)

Saygılarımızla

Bu sirkülerlerde yer alan ifadeler; ilgili Kanun, Tebliğ veya Kararda yer alan düzenlemeler hakkında özet ve genel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Sirkülerlerde yer alan bilgilerin sağlıklı bir şekilde uygulanması noktasında bizimle irtibata geçmeniz tavsiye edilir.