• consulting@dkn.com.tr
  • +90 212 293 90 00

Otomobillere İlişkin ÖTV Matrah Limitleri

Numarası : 2018 / 18

Tarihi : 23.9.2018

Otomotivde ÖTV matrah limitlerine ilişkin 23 Eylül 2018 tarihli ve 132 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu Kararla binek otomobillerdeki ÖTV’ye esas alınan matrah tutarları yükseltilerek vergi yükü fiilen düşürülmüş oldu.

Anahtar Kelimeler: ÖTV, matrah, vergi oranı, II sayılı liste

Bilindiği üzere binek otomobillere ilişkin ÖTV oranları, motor silindir hacminin yanı sıra aracın taşıt değeri de dikkate alınarak belirlenmektedir.

Bu Karar ile ÖTV oranlarının kullanılmasında bir ölçüt olan ÖTV matrah (vergisiz fiyat) limitleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Matrah Aralığı

Yeni Matrah Aralığı

Vergi Oranı (%)

Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler

Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler

 

Özel tüketim vergisi matrahı 46.000 TL’yi aşmayanlar

Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar

45

Özel tüketim vergisi matrahı 46.000 TL’yi aşıp, 80.000 TL’yi aşmayanlar

Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar

50

Diğerleri

Diğerleri

60

Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 2000 cm³'ü geçmeyenler

Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 2000 cm³'ü geçmeyenler

 

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³'ü geçmeyenler

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³'ü geçmeyenler

 

Özel tüketim vergisi matrahı 57.000 TL’yi aşmayanlar

Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar

45

Özel tüketim vergisi matrahı 57.000 TL’yi aşıp, 91.000 TL’yi aşmayanlar

Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar

50

Diğerleri

Diğerleri

60

Diğerleri

Diğerleri

 

Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşmayanlar

Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar

100

Diğerleri

Diğerleri

110

Motor silindir hacmi 2000 cm³'ü geçenler

Motor silindir hacmi 2000 cm³'ü geçenler

 

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³'ü geçmeyenler

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³'ü geçmeyenler

 

Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşmayanlar

Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar

100

Diğerleri

Diğerleri

110

Diğerleri

Diğerleri

160

 

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 132)

Saygılarımızla.

Bu sirkülerlerde yer alan ifadeler; ilgili Kanun, Tebliğ veya Kararda yer alan düzenlemeler hakkında özet ve genel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Sirkülerlerde yer alan bilgilerin sağlıklı bir şekilde uygulanması noktasında bizimle irtibata geçmeniz tavsiye edilir.