• consulting@dkn.com.tr
  • +90 212 293 90 00

Sözleşmelerde Bedelin TL Olarak Belirlenmesine Yönelik Basın Duyurusu

Numarası : 2018 / 17

Tarihi : 18.9.2018

Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında yapacakları sözleşmelerin Türk Lirası cinsinden yapılması zorunludur. Daha önce bedelleri döviz cinsinden belirlenmiş ancak  Türk lirasına dönüştürülmesi gereken mevcut akdedilmiş sözleşmelerin kapsamı oluşturulurken sözleşmenin akdedilme tarihinde her iki tarafın da Türkiye'de yerleşik kişi olması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: yerleşik olma,istisna, döviz

Bilindiği üzere, 13.09.2018 tarihli 30534 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında yapacakları sözleşmelere yönelik bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, söz konusu Karar’a ilişkin Basın Duyurusu yapılmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan duyuruda;

Söz konusu düzenlemelerin kapsamı değerlendirilirken öncelikle dikkat edilmesi gereken husus, yapılan düzenlemelerin yalnızca Türkiye’de yerleşik kişiler arasında yapılan sözleşmeleri içerdiği,

Bedelleri döviz cinsinden belirlenmiş ancak yeniden Türk Lirası olarak belirlenecek mevcut akdedilmiş sözleşmelerin kapsamı oluşturulurken, yine sözleşmenin akdedilme tarihinde her iki tarafın da Türkiye’de yerleşik kişi olması hususunun göz önüne alınması gerektiği,

Yeni yapılacak veya mevcut akdedilmiş sözleşmelerle ilgili olarak, Bakanlıkça uygun görülen bazı hallerin istisna tutulabileceği de hüküm altına alınacağı,

-İstisna tutulacak hallerin kapsamı belirlenirken döviz cinsinden girdi maliyetler veya yükümlülüklerin değerlendirmeye alınacak hususların başında geleceği,

32 sayılı Karar’ın döviz kredilerinin kullanımını düzenleyen 17 ve 17/A maddeleri uyarınca herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın döviz kredisi kullanabilen ve dolayısıyla döviz cinsinden yükümlülük altına giren Türkiye’de yerleşik kişilerin yaptığı sözleşmelerin, istisna kapsamında dikkate alınacağı,

hususları açıklanmıştır.

Söz konusu düzenlemeye ilişkin kapsamın, ekonomik faaliyeti sıkıntıya sokmayacak şekilde, ilgili kamu kurumları ve diğer paydaşların görüşleri de dikkate alınarak Bakanlık tarafından en kısa süre içerisinde belirleneceği bildirilmiştir.

Saygılarımızla.