• consulting@dkn.com.tr
  • +90 212 293 90 00

Tecil Faizi Oranının Artırılması

Numarası : 2018 / 13

Tarihi : 6.9.2018

Kamuya olan borçların ertelenmesine ilişkin yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen borçlara uygulanacak faiz oranı % 22'ye çıkarıldı. Tebliğin yayımından önce ertelenen amme alacaklarıyla tecil edilmiş ve bu şartlara uygun ödenmekte olan amme alacakları için tecil şartlarına uyulduğu sürece faiz oranı eski oran olan % 12 olacaktır. Tebliğin yayımından önce ertelenmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak yeni talepler üzerine tecilin geçerli sayılması halinde, bugüne kadarki borçlara  % 12, bugünden sonrakilere ise % 22 tecil faizi uygulanacaktır.

Anahtar Kelimeler: tecil faizi, gecikme zammı

6 Eylül 2018 tarihli ve 30527 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3) ile tecil faizi oranında değişikliğe gidilmiştir. Tebliğ ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 48'inci maddesi gereğince halen yıllık %12 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı 6 Eylül 2018 tarihinden itibaren yıllık %22 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile yapılan düzenlemeler şunlardır:

6 Eylül 2018 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %22 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

6 Eylül 2018 tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile 6 Eylül 2018 tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranının (%12) uygulanması gerekmektedir.

Aynı şekilde, 6 Eylül 2018 tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, 6 Eylül 2018 tarihine kadar eski tecil faizi oranı (%12), bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise %22 tecil faizi oranı uygulanacaktır.

62 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 19 Ekim 2010 tarihinden bu yana %1,40 olarak uygulanan gecikme zammı oranı 5 Eylül 2018 tarihinden geçerli olmak üzere aylık % 2 olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, 5 Eylül 2018 tarihinden önce vadesi geldiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan amme alacaklarının bu tarihten itibaren ödenecek kısımlarına ve 5 Eylül 2018 tarihinden itibaren vadesi geldiği halde vadelerinde ödenmeyen amme alacaklarına her ay için ayrı ayrı %2 oranında gecikme zammı uygulanacaktır.

6183 sayılı Kanunun 51'inci maddesi uyarınca, ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplandığından, 5 Eylül 2018 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) günlük gecikme zammı oranı (2/100/30=)0,000667 olarak uygulanacaktır.

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3)

Saygılarımızla

Bu sirkülerlerde yer alan ifadeler; ilgili Kanun, Tebliğ veya Kararda yer alan düzenlemeler hakkında özet ve genel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Sirkülerlerde yer alan bilgilerin sağlıklı bir şekilde uygulanması noktasında bizimle irtibata geçmeniz tavsiye edilir.