• consulting@dkn.com.tr
  • +90 212 293 90 00

7143 Sayılı Kanunun Ödeme Süresini Kaçıranlara Yeni İmkan Sağlanmıştır.

Numarası : 2018 / 34

Tarihi : 29.12.2018

7143 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırmadan faydalanan ancak 28 Aralık 2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek mezkur Kanun hükümlerini ihlal edenler, 2019 yılı Şubat ayının sonuna kadar ödeme tutarı ile ödemeleri gereken tarihten ödedikleri tarihe kadar geçen süreye isabet eden gecikme zammını birlikte  ödedikleri takdirde yapılandırmadan faydalanmaya devam edeceklerdir.

Ayrıca 7143 sayılı Kanun kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar uzatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: gecikme zammı, vergi cezası, inceleme

28 Aralık 2018 tarihli ve 30639 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7159 sayılı “Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un  11’inci maddesiyle 7143 sayılı yapılandırma kanunundan yararlanma hakkını kaybedenlere yeni imkanlar sağlanmıştır.

Buna göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu hâlde ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek yapılandırma hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar, ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için belirlenen geç ödeme zammı ile birlikte, ödemeleri şartıyla bu 7143 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

Söz konusu Kanun düzenlemesi için tıklayınız.

Saygılarımızla.