• consulting@dkn.com.tr
  • +90 212 293 90 00

Yatırım Harcamalarında Teşvik Süreleri Uzatıldı.

Numarası : 2019 / 7

Tarihi : 22.2.2019

18 Ocak 2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2017 ve 2018 yıllarında yapılan imalat sanayii yatırımları için yatırım teşviklerinden daha yüksek oranlarda faydalanılmasına imkan veren Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 9’uncu maddesinde yapılan değişiklik ile bu düzenlemenin 2019 yılında yapılacak imalat sanayii yatırımları için de uygulanmasına olanak sağlanmıştır. Ayrıca imalat sanayii yatırımlarına ilişkin bina-inşaat harcamalarına sağlanan KDV iadesi teşvikinin uygulama süresi uzatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: yatırım teşvik belgesi, indirimli oran, geçici madde, kdv iadesi, yatırıma katkı oranı

18 Ocak 2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan imalat sanayii yatırımlarına sağlanan ilave teşviklerin uygulama sürelerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

7161 sayılı Kanun’un 43’üncü maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 9’uncu maddesinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikle; 2017 ve 2018 yılları için geçerli olan bu uygulamanın 2019 yılında da devam etmesi sağlanmıştır.

Buna göre; mükelleflerin 2017, 2018 ve 2019 takvim yıllarında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “İndirimli kurumlar vergisi” başlıklı 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde "%55", "%65" ve "%90" şeklinde yer alan kanuni oranlar sırasıyla "%70", "%80" ve "%100" şeklinde ve (c) bendinde "%50" şeklinde yer alan kanuni oran ise "%100" şeklinde uygulanacaktır.

7161 sayılı Kanun’un 20’inci maddesiyle Katma Vergisi Kanunu’nun geçici 37’inci maddesinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikle; imalat sanayii yatırımlarına ilişkin 2018 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV’nin iade edilmesine yönelik uygulamanın 2019 yılında da sürdürülmesine imkan sağlanmıştır.

Buna göre; imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

a) Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yüklenilen ve 2017, 2018 ve 2019 yıllarının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunacaktır.

b) 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yüklenilen ve 2017, 2018 ve 2019 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunacaktır.

 

Söz konusu Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.