• consulting@dkn.com.tr
  • +90 212 293 90 00

Yurtdışında Sahip Olunan Varlıkların Bildirimi ve Türkiye’ye Getirilmesi

Numarası : 2018 / 8

Tarihi : 31.8.2018

Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba ilgili varlığın (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları) transferi işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibi ile yurtdışından varlığı transfer edenin farklı kişiler olmasının Varlık Barışı hükümlerinden faydalanılması açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: gerçek kişi, tüzel kişi, vergi alacağı

Bilindiği üzere, 7143 Sayılı “Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile yurtdışında bulunan bazı varlıkların (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları) da ekonomiye kazandırılması amaçlanmıştır.

Konuyla ilgili olarak 3 Seri No.lu 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği ile gerekli açıklamalar yapılmıştı. 4 Seri No.lu 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği ile bazı ilave düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeyle özet olarak başka kişiler tarafından tasarruf edildiği halde kanun kapsamında olan varlıkların şirket namına transfer edilmesi durumlarında da ilgili düzenlemeden yararlanabilecekleri belirtilmiştir.

3 Seri No.lu Tebliğ İle Yapılan Düzenlemeler:

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından 31 Temmuz 2018 tarihine kadar yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’deki banka ve aracı kurumlara bildirilmesi ve bu tarihe kadar Türkiye’ye getirilmesi halinde söz konusu varlıklar için vergi tarh edilmeyecektir.

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından 30 Kasım 2018 tarihine kadar yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’deki banka ve aracı kurumlara bildirilmesi halinde %2 oranında vergi hesaplanacaktır. Hesaplanan vergi, banka ve aracı kurumlar tarafından 31 Aralık 2018 tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı oldukları vergi dairesine beyan edilerek aynı sürede ödenecektir. Söz konusu varlıkları Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler bu varlıklarını serbestçe tasarruf edebileceklerdir.

Şirketin kanuni temsilcileri, ortakları ya da şirket veya şirketin ortakları adına bu varlıkları değerlendirmeye yetkili olanların, 18 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, şirket adına bildirim veya beyana konu etmesi mümkündür.

Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.

4 Seri No.lu Tebliğ İle Yapılan Düzenlemeler:

Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba ilgili varlığın (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları) transferi işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibi (Alıcı) ile yurtdışından varlığı transfer edenin (Gönderici) farklı kişiler olmasının kanun hükümlerinden faydalanılması açısından herhangi bir önemi bulunmadığı belirtilmiştir.

Şirket veya şirket ortaklarına ait olup şirketin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri dışındaki kişilerce tasarruf edilen varlıkların şirket adına bildirim veya beyana konu edilmesi mümkün kılınmıştır.

Gerçek kişilere ait olup bu kişilerin ortağı veya kanuni temsilcisi oldukları yurtdışındaki şirketlerce tasarruf edilen varlıkların ilgili gerçek kişiler adına bildirim veya beyana konu edilmesi mümkün hale getirilmiştir.

Bildirim veya beyan dışındaki nedenlerle yapılacak incelemede söz konusu varlıkların şirket veya şirket ortaklarına ya da gerçek kişilere ait olduğunun ispat edilmesi gerekmektedir.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)

Saygılarımızla.