• consulting@dkn.com.tr
  • +90 212 293 90 00

Hakkımızda

Vergi ve vergi sorunları ticari hayatın hemen hemen her aşamasında sıklıkla karşılaşılan, karar alma süreçlerini doğrudan etkileyen zor ve karmaşık hale dönüşebilmektedir. Bu sorunların üstesinden gelebilmek için vergi mevzuatında hangi düzenlemelerin bulunduğu, Gelir İdaresi Başkanlığının, Vergi Denetim Kurulunun ve Yargının görüş ve düşüncelerinin ne olacağı hakkında fikir sahibi olmak son derece önemlidir. 

Vergi Hukuku, bir hukuk dalı olmasının yanı sıra aynı zamanda muhasebe ve finansla iç içedir. Dolayısıyla tam bir vergi danışmanlığı için muhasebe ve finans tekniğine de sahip olmak gerekir. Özellikle şirket devir ve birleşmelerinde, vergi yapılandırmalarında bilanço okumaları, bilançolarda yer alan riskli hususların, örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması vb. tespiti, son derece önemlidir. Vergi konusunda alınan kararların doğruluğu genellikle 3 – 5 yıl sonra ortaya çıktığı için önemli operasyonlar öncesinde verilen doğru kararlar, işletme kurtarır. Bu süreçte, vergiyi göz ardı etmenin maliyeti çoğu zaman tahmin bile edilemez. 

Bu noktada, vergi mevzuatında donanımlı, vergi idaresi ve denetimi alanlarında tecrübeli, yargı kararlarına hâkim, ticari hayatın geçerlilikleri ile vergi tekniğini bağdaştırabilen bir danışmanlığa ihtiyaç duyulur. DKN olarak hedefimiz bu süreçte ihtiyacınız olan en doğru bilgiyi, en kısa sürede sizlere sunmaktır. 

Bizimle ticari operasyonlarınızın maliyetini vergi mevzuatına uyumlu bir şekilde minimize edebilir, vergi incelemelerinde ve vergi davalarında destek ve rehberlik hizmetlerimizden güvenle yararlanabilirsiniz