• consulting@dkn.com.tr
  • +90 212 293 90 00

Vergi Hizmetleri

Vergi Danışmanlığı

Vergi Danışmanlığı

Vergi mevzuatı sürekli değişmekte, her geçen gün yeni bir konu gündeme gelmekte veya gündemden çıkmaktadır. Bu sebeple vergi mevzuatı yakından takip edilerek işletmelerin vergi kanunlarıyla tam uyumu sağlanmalıdır. Vergi kanunları ilk etapta mali yükümlülükler getiren bir mevzuat türü olarak görülse de pek çok indirim, istisna ve muafiyeti de kendi içinde barındırır. İşletmelere mali kolaylık getiren bu imkânlardan yararlanmak için dikkatlice yürünmesi gereken bir yol vardır. Bu alanda gösterilen dikkatsizlik ve ihmaller vergi, ceza ve gecikme faizi gibi ekstra yükümlülükler doğurabilir. Bir yandan vergi kanunları ile maksimum uyum sağlanırken bir yandan da vergi risklerinin minimize edilmesi, kanuni fırsat ve avantajlardan da en iyi şekilde yararlanılması, tüm işletmelerin arzusudur. Bu arzunuzu gerçekleştirmek için yanınızdayız. Vergi alanında vermiş olduğumuz danışmanlık hizmetlerinin bir kısmı aşağıda yer almaktadır.

Vergi Planlaması ve Yeniden Yapılandırma

Vergi Planlaması ve Yeniden Yapılandırma

Özellikle yeni girilen bir sektörde vergi yapısının doğru tasarlanması, vergi yükümlülüklerin doğru bir şekilde hesaplanarak sermaye geri dönüşü hesaplamalarının yapılabilmesi hayati önem taşır. Çoğu zaman alınan kararların zamanlaması ve uygulama yöntemleri beklenmedik vergi avantajına/külfetine sebebiyet verir. Müşteri ihtiyaçlarına göre tasarlanan danışmanlık servisimiz, işletmelerin doğru yönde hareket etmelerini hedefler.

Transfer Fiyatlandırması

Transfer Fiyatlandırması

Gerek uluslararası gerekse yurtiçinde grup içi şirketler arasında emsaline aykırı şekilde gerçekleştirilen ticaret sonucunda vergi kaybına sebebiyet verilmesi halinde transfer fiyatlandırmasından bahsedilmekte ve vergi denetim birimlerince eleştiri konusu yapılmaktadır. Bu sebeple sadece milli mevzuatın değil, OECD mevzuatının da yakından takibini gerektiren, son 10 yılın en gözde konularından biridir. Yüksek yargının müstakar kararlarının oluşmadığı, muallak ve gizli emsallerle mükelleflerin vergisel açıdan kolaylıkla eleştirilebildiği, bazı sektör ve grupların girmekten kaçınamadığı dikenli bir yoldur. Yeni yapılanmalarda transfer fiyatlandırması hükümlerinin dikkate alınması, Gelir İdaresi Başkanlığıyla peşin fiyatlandırma anlaşmalarının imzalanması gerekebilir. Bu kapsamda belirli sınırlar dahilinde kalan mükelleflerin Transfer Fiyatlandırması raporu hazırlamaları ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinde özel bir form doldurması yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu alanda gerek vergi inceleme aşamasında gerekse dava aşamasındaki tecrübelerimizle sizlerin yanındayız.

Uluslararası Vergilendirme

Uluslararası Vergilendirme

Ekonominin küresel bir hal aldığı günümüzde, vergi yükünü sadece içinde bulunulan ülke bazında ele almak yeterli değildir. Gerek yurtdışından Türkiye’ye gelen sermaye, gerekse yurtdışına giden sermaye açısından farklı ülkelerin vergilendirme koşullarının iyi analiz edilmesi gerekir. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları sayesinde bazı ülkelere yatırım yapmak, para ve sermaye transferi çok daha avantajlı bir hal almıştır. Bu konuda sahip olunan bilgi, yatırım kararlarının yerini ve büyüklüğünü etkileyecek bir ehemmiyette olabilmektedir. Bu kapsamda gerek yurt içinde gerek yurtdışındaki yatırımlara danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Vergi İstisna ve Muafiyetleri

Vergi İstisna ve Muafiyetleri

Gerek kurumlar vergisi açısından gerekse KDV açısından vergi mevzuatımızda her yıl pek çok düzenleme yapılmaktadır. Sat – geri kirala, kira sertifikası gibi pek çok konu yeni istisna konuları arasına girmekte, var olan istisnalarda da sürekli değişiklikler yapılmaktadır. Sabit kanun maddelerinin yanı sıra geçici maddelerle de düzenlemeler getirilmektedir. Farklı yerlerde düzenlenmiş istisna ve muafiyet konularının bir araya getirilip bir potada eritilmesi, uygulama örneklerinin dikkate alınması gerekir. Bu çerçevede, işletmelerin işlem ve kayıtları kontrol edilerek, yararlanabilecekleri istisna ve muafiyetler ile diğer teşvik unsurları tespit edilmekte ve bunlardan yararlanması için gerekli işlemler gerçekleştirilmektedir.

Özelge Talebi

Özelge Talebi

Uygulamaya yön vermek amacıyla mükellefin sormuş olduğu sorulara cevap veren özelgelerin (muktezalar) tesiri artık daha fazla. Özelgeye aykırı rapor yazılamayacağı gibi ceza da kesilememektedir. Bu sebeple bir konu hakkında önceden verilmiş bir görüşün olup olmadığı, yeni görüş istenmesi durumunda nasıl bir cevap alınacağı önemlidir.

Vergi İnceleme Danışmanlığı

Vergi İnceleme Danışmanlığı

Vergi incelemelerinde yürütülmesi gereken süreçlerden biri de inceleme elemanın istemiş olduğu bilgi ve belgelerin sunulması ve inceleme elemanıyla düzgün bir iletişimin kurulmasıdır. İstenen belgeler üzerinden incelemenin hangi sürece doğru gideceği öngörülebilir, tutanak altına alınan hususlarla hangi eleştirilerin yapılacağı görülebilir. Bu sebeple tutanak imzalama süreci son derece önemlidir. Tutanakta dikkat edilmeden atılan imzanın telafisi çok güç olabilir. Bu süreçte aynı zamanda rapor okuma komisyonuna itirazda bulunma ve uzlaşma talep etme gibi hususlar gerçekleştirilir. İnceleme sürecinde mükellefin tüm hak ve taleplerinin inceleme sürecine zarar vermeksizin ileri sürülebilmesi gerekir.

E-fatura, E-defter

E-fatura, E-defter

E-defter ve e-faturaya geçiş sürecinde ve geçiş sonrasında işletmelere danışmanlık verilmektedir.