• consulting@dkn.com.tr
  • +90 212 293 90 00

Vergi Hizmetleri

Vergi Uzlaşması

Vergi Uzlaşması

Tarhiyat öncesi uzlaşma ile tarhiyat sonrası uzlaşmanın müvekkile sağlayacağı avantaj ve dezavantajları doğru bir şekilde göz önünde bulundurmak gerekir. Uzlaşmada nelerin gerçekleşebileceğini nelerin gerçekleşemeyeceğini öngörmek, konu yargıya taşındığında muhtemel sonuçların birlikte değerlendirilmesi gerekir. İhtilafın yargı mercilerine taşınıp taşınmaması konusundaki stratejik karar, büyük ölçüde bu aşamada alınır. Dolayısıyla uzlaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında alınacak teknik destek önemlidir.

İdari İhtilaflar

İdari İhtilaflar

Gerek vergi incelemesi gerekse vergi dairesi uygulamaları esnasında düzgün yönetilemeyen süreçler çok daha uzun vadede çözülebilmekte ve çok daha maliyetli bir hal almaktadır. Dolayısıyla sorunun büyümeden çözülmesi önemlidir. İhtilafların idari yollarla çözülmesi alanında müvekkillere destek olunması (vergi dairesine düzeltme, Maliye Bakanlığına şikâyet başvurusu), süreçlerin takip edilmesi, yetkili makamlarla görüşmelerin yapılması, idari işlemlerin doğru değerlendirilmesi gerekir.

Vergi Davaları

Vergi Davaları

Dava sürecinin düzgün yönetilmesi, konu ile ilgili önceki yargı kararlarının takip edilmesi, yargı merciinin diline vakıf olabilme, dava dilekçesinde eksik bir husus bırakılmaması kadar gereksiz tekrarlara ve lüzumsuz konulara girilmemesi vergi davalarında dikkat edilmesi gereken hususlardır. Davanın sağlam delil ve hukuki dayanaklara istinaden açılması gerekir. Dava sürecinde verilecek kararların işletmeyi maddi açıdan ne şekilde etkileyeceği düzgün bir şekilde ortaya konulmalıdır.

İhtiyati Tedbir, Haciz, Teminat İşlemleri

İhtiyati Tedbir, Haciz, Teminat İşlemleri

Vergi borçlarının ödenememesi durumunda idarece yürütülen cebri takip yolları bazı durumlarda işletmeyi haksız yere ilave yükümlülük altına sokabilmektedir. Borcu aşan haciz uygulamaları, ödendiği halde kaldırılmayan hacizler, teminat değişikliğine gidilmesi, aynı anda banka borçlarının da bulunması ve müşterek haciz uygulamaları sonucunda işletme kredi limitlerinin tüketilmesi gibi sorunlar bu kapsamda sayılabilir.