• consulting@dkn.com.tr
  • +90 212 293 90 00

Vergi Hizmetleri

Tam Tasdik

Tam Tasdik

Tam tasdik incelemelerinde; şirketlerin hesapları ve mali tabloları kontrol edilerek, vergisel açıdan doğruluk ve uygunluk denetimi yapılır. Yeminli mali müşavirce yapılan tam tasdik denetimi ve düzenlenen tam tasdik raporu şirketin kurumlar vergisi beyannamesinin vergi mevzuatına uygun olduğu konusunda Devlet’e güvence verir. Tam tasdik hizmeti kapsamında, ortaya çıkması muhtemel vergisel risklerin önceden tespit edilmesi ve muhtemel bir vergi denetimden önce, söz konusu risklerin ortadan kaldırılması amaçlanır. Bunun yanı sıra yapılacak denetimler esnasında kanunda yer alan teşvik ve indirimlerin uygulanması konusunda danışmanlık hizmeti verilir. Her ne kadar tam tasdik hizmeti almak yasal bir zorunluluk olmasa da bu hizmeti almak birçok işletme için daha avantajlı olmaktadır.

• Vergisel riskleri önemli ölçüde azaltır.

• Vergi teşvik ve vergi planlaması sağlar.

• Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirilen beyannameler ve bunlara ilişkin malî tablolar, kamu idaresinin vergi inceleme elemanlarınca incelenmiş belge olarak kabul edilir.

• İhbar ve özel durumlar hariç bu öncelikli olarak bu firmaların incelenmeyeceği, mevzuatta düzenlenmiştir.

• Bu firmaların, yatırım ve AR-GE indirimi ile sair istisnalarının tasdiki için ayrıca rapor düzenlenmesine gerek yoktur.

• Bu firmalar, tutar sınırı olmaksızın, YMM tasdik raporu ile KDV iadesi alabilirler.

• Bu firmalar, ayrıca mali müşavirlik sözleşmesi imzalama mecburiyetinden muaftırlar.

KDV / ÖTV İadesi

KDV / ÖTV İadesi

Mükellefin ihracat, indirimli orana tabi ürünlerin satışı ve sair nedenlerle KDV/ÖTV iadesi alma hakkı doğmaktadır. Belirli bir tutarın üzerindeki iade talepleri ise YMM tam tasdik raporları ve KDV/ÖTV iade raporlarına istinaden karşılanmaktadır. Aynı şekilde, KDV/ÖTV iadesi için verilen teminatların çözülmesi için de YMM raporu aranmaktadır. Söz konusu raporların titizlikle hazırlanarak vergi idaresine sunulması iade sürecinin uzamaması için büyük önem arz etmektedir. Şirketimiz, bu alandaki yetkin ve deneyimli personeli ile iade taleplerinin en kısa sürede yerine getirilmesi için raporlarının özenle hazırlanmasına özel önem vermektedir.