• consulting@dkn.com.tr
  • +90 212 293 90 00

Denetim Hizmetleri

Özel Amaçlı Denetimler

Özel Amaçlı Denetimler

Şirketler olağan denetim, hile denetimi dışında başka amaçlarla da mali verilerinin ve işlemlerinin uzman kişilerce denetlenmesini arzu edebilmektedirler. Özellikle, TTK uyarınca, azınlık pay sahiplerinin özel denetim talep etme hakları mevcuttur. Bu konuda verebileceğimiz diğer bir örnek de ciro denetimidir. Son zamanlarda bazı kiraya verenler, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, AVM yönetimleri, kiraldıkları işyerlerinin kira bedelini ciro üzerinden belirlemektedirler. Ciroya bağlı kiralamalarda beyan edilen cironun doğruluğunun tespiti son derece önemlidir. DKN bu şekildeki özel amaçlı denetimleri ve ciro denetimlerini Bağımsız Denetçi lisansına sahip deneyimli denetçileri ile gerçekleştirmektedir.