• consulting@dkn.com.tr
  • +90 212 293 90 00

Mali ve Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

Şirket Değerlemesi

Şirket Değerlemesi

Şirketin kısmen veya tamamen alım satıma konu olması halinde veya pay senetlerinin münferiden değerlenmesi gerektiği durumlarda işletmenin rayiç bedelinin doğru tespiti taraflar açısından büyük önem arz eder. Bu sebeple işletmenin faaliyet gösterdiği sektöre ve piyasa koşullarına uygun değerleme tekniklerinin uygulanması gereklidir.