• consulting@dkn.com.tr
  • +90 212 293 90 00

Mali ve Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

Yatırım İndirimi

Yatırım İndirimi

Yatırımlar her zaman için devlet tarafından desteklenmiştir. Gelişen ekonomik şartlara ve yatırım bölgelerinin gelişmişlik seviyelerine göre yatırım teşvik mevzuatı da en sık değişen mevzuat grubu arasında yer almaktadır. Yatırım teşviklerini belirleyen en önemli unsur yatırım türü ve yatırım yeridir. Doğru yerde ve doğru türde yapılan yatırımların maliyetleri ciddi oranda azalır. Ciddi oranda sağlanan destekler (indirimli kurumlar vergisi, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, gelir vergisi stopajı desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, faiz desteği, KDV iadesi, sigorta primi desteği) ciddi şartlar gerektirmektedir. Bu aşamada yatırım teşvik belgelerinin açılma – kapanma süreçlerinin yönetilmesi, istifade edilen teşviklerin doğruluğunun denetlenmesi ve rapora bağlanması gibi hizmetler sunmaktayız.

Ar-Ge ve Teknopark Teşviki

Ar-Ge ve Teknopark Teşviki

Rekabet gücünün artırılması, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve yatırım potansiyelinin artırılması kapsamında çıkarılan Ar-Ge ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri mevzuatıyla vergisel anlamda ciddi destekler getirilmiş, son olarak tasarım faaliyetleri de bu kapsamda değerlendirilmeye başlanmıştır. Mevcut faaliyetlerden hangilerinin hangi kapsamda ar-ge faaliyeti olarak değerlendirilebileceği, yararlanma şartları, teşvik unsurları ve TÜBİTAK Raporlamalarında hizmet sunmaktayız.