• consulting@dkn.com.tr
  • +90 212 293 90 00

Mali ve Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

Hukuk Danışmanlığı

Hukuk Danışmanlığı

Şirket devir birleşmeleri, tam ve kısmi bölünmeleri, şirket yeniden yapılanmaları, hisse senedi alım satımları gibi işlemler bir yönüyle ticari gerekçelerle yapılırken vergi kanunları tarafından da bu kapsamda desteklenen işlemlerdir. Bu yönüyle de vergi yapılandırmalarının enstrümanları olarak da kullanılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla söz konusu işlemleri hem ticaret hukuku hem de vergi hukuku yönüyle ele almakta, vergi avantajları ve dezavantajlarını birlikte değerlendirmekteyiz.

Şirket Devir ve Birleşmeleri

Şirket Devir ve Birleşmeleri

Yeni Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunuyla birlikte devir, birleşme ve bölünmeleri çok daha cazip olmaya başlamıştır. Şirket devir ve birleşme işlemlerinde alım veya satıma konu şirketin değerini doğru tespit edebilmek, sonradan büyük bir sürprizle karşılaşmamak için hukuki, mali ve vergi risk denetimleri yapılmalıdır.

• Hukuki durum değerlendirmesi

• Mali durum değerlendirmesi

• Vergi durum değerlendirmesi

Hisse Devri

Hisse Devri

Hisse devirleri belirli şartların sağlanması halinde çeşitli vergi avantajları sağlamaktadır. Bu avantajlara sahip olabilmek için, planlamanın çok daha önceden yapılması ve şirketlerin bu çerçevede yapılandırılması gereklidir. Yatırım objektiflerinin detaylı incelenmesi sonrası, yatırımdan elde edilecek faydayı maksimize edecek şirket yapılarının kurulması sağlanmaktadır.